رفع خطای Multidex در اندروید
شاید مفهوم نمیدانید Multidex چیست؟
تمامی اپ ها اندرویدی فقط تا یک حد از کد ها را میتوانند ساپورت کنند که اندروید میتواند را تحلیل کند برای اینکه بتوانیم از حد آن را افزایش بدهیم کافیست Multidex اپ را فعال کنیم.
خطای Multidex :
Conversion to Dalvik format failed:
Unable to execute dex: method ID not in [0, 0xffff]: 65536

برای رفع این مشکل باید چه کاری را انجام بدهیم؟
کافیست کتابخانه های زیر را به گریدل خود اضافه کنیم:
def multidex_version = “2.0.1”
implementation ‘androidx.multidex:multidex:$multidex_version’

اما
دقت داشته باشید حتما در بخش گریدل پروژه در قسمت defaultConfig
این مورد را اضافه کنید
multiDexEnabled true

برای استفاده از Multidex کافیست کلاس اپلیکیشن خود را از MultiDexApplication آن را extends کنید
مثال
class MyApplication : MultiDexApplication() {…}
اگر از کلاس اصلی اپلیکیشن استفاده میکنید کافیه به این روشن اون رو به MultiDex معرفی کنید.
class MyApplication : SomeOtherApplication() {

override fun attachBaseContext(base: Context) {
super.attachBaseContext(base)
MultiDex.install(this)
}
}

 

مرجع آموزش برنامه نویس اندروید به زبان کاتلین
🆔 @kotlin2android