در این مقاله کوچک به حلقه for کاتلین را باهم برسیم میکنم.

حلقه های چه کاربرد های دارند؟ باید حلقه های یکی مهم ترین مسائلی است که یک برنامه نویس باید بداند حال فرقی نمیکند با چه زبانی برنامه نویسی می کنید زبان سطح بالایی مثل کاتلین دارای حلقه های بسیار کاربردی است برای مثال ما اگر بخواهیم محتوایی یک لیست را log بزنیم باید از حلقه ها یا loop استفاده کنیم

همان طور که میدانید در کاتلین ما چندیدن حلقه داریم که آن ها را باهم بررسی میکنیم

حلقه for در کاتلین یکی از پرکاربردی ترین حلقه ها در میان حلقه های دیگر است که با آشنا میشوییم.

به مثال زیر دقت کنید

val list = listOf("hello", "name", "ali")
for (i in list.indices) {
  Log.d(TAG, "my items $i = ${list[i]}")
}

خب این یک نمونه از حلقه for در kotlin هست که شما مشاهده میکنید همان طوور میبینید حلقه for با کلمه for شروع میشود و توابع آن نیز مثل توابع کاتلین است  خب من یک متغیر داخل حلقه تعریف کرده ام با نام i که اشاره به indices لیست دارد indices یک تابع برای تعداد آیتم ها می باشد

و بعد از آن در براکت های حلقه عملیات مد نظر خودم رو انجام دادم اما چگونه ما یک پیمایش عددی داشته باشیم؟

به مثال زیر دقت کنید:

for (i in 0 until 100) {
  println("hello $i")
}

در مثال بالا شما میبینید که حلقه for ما تغییر بسیاری کرد و هیچ گونه شباهتی به حلقه قبلی ندارد حال میخواهیم این نوع از تعریف حلقه for را در کاتلین بررسی کنیم

خب من یک متغییر با نام i تعریف کرده ام و با دستور in گفته ام که از نقطه 0 تا نقطه 100 را برایم من پیمایش کند until به صورت صعودی اینکار را انجام می دهد و عملیات حلقه من 100 بار انجام میشود اما چگونه ما به صورت نزولی این عملیات را انجام دهیم؟

به مثال زیر دقت کنید:

for (i in 0 downTo 100) {
  println("hello $i")
}

خب در این مثال شما مشاهد میکنید که تمامی موارد مشابه به دستورات بالا است اما با این تفاوت که until تبدیل به downTo شده است و اینکار باعت میشود تا عملیات ما به صورت نزولی انجام شود. اما چگونه ما میتوانیم مراحل افزایشی یا کاهشی حلقه خود را مدیریت کنیم به صورت پیش فرض حلقه ها یکی به متغییری که معرفی کرده اید اضافه میکنند و برای اینکه بخواهیم این مقدار را افزایش بدیم باید مورد زیر را انجام بدهیم به مثال دقت کنید:

for (i in 0 until  100 step 2) {
  println("hello $i")
}

در این قسمت شما مشاهده میکنید که ما با دستور step به حلقه خود گفته اینم که به متغیر ما 2 عدد اضافه کنید این مقدار به صورت پیش فرض 1 می باشید

اما با یک روش دیگر نیز ما میتوانیم حلقه های خود را داشته باشیم به مثال زیر دقت کنید :

for (i in 0..100 step 2) {
  println("hello $i")
}

خب در این قسمت شما مشاده میکنید با گذاشت دو نقطه در بین دو عدد درخواستی ما میتوانیم همان عملیات قبل را انجام بدهیم به این نوع از حلقه ها حلقه رنج می گویند.

امیدوارم که این مقاله به کار شما اومده باشه برای دریافت اطلاعات دیگه و آموزش های رایگان میتوانید عضو کانال تلگرامی ما شوید

در کانال تلگرامی ما عضو شوید :

آیدی کانال : kotlin2android@